HACCP
Požární ochrana
Bezpečnost práce
Ostatní


PŘI ZAVEDENÍ PLNÉHO HACCP PROVEDEME:

VSTUPNÍ AUDIT PROVOZOVNY posouzení aktuálního stavu provozovny ve vztahu k současné legislativě
VYPRACOVÁNÍ HARMONOGRAMU IMPLEMENTACE jednotlivé kroky zavádění systému
VYPRACOVÁNÍ PODROBNÉ ZPRÁVY ZE VSTUPNÍHO AUDITU doporučení nápravných opatření v souladu s platnou legislativou v případě zjištěných nedostatků
SESTAVENÍ
VÝVOJOVÝCH DIAGRAMŮ
na základě informací o připravovaných pokrmech, o technologii výroby či prodejním sortimentu a procesech v provozovně
ANALÝZU NEBEZPEČÍ, STANOVENÍ OVLÁDACÍCH OPATŘENÍ A URČENÍ KRITICKÝCH BODŮ v průběhu celého procesu výroby potravin od příjmu produktů či surovin až po expedici
VYPRACOVÁNÍ PLÁNU
KRITICKÝCH BODŮ
metody, způsoby a frekvence sledování včetně osobní zodpovědnosti pracovníků
VYPRACOVÁNÍ PŘÍRUČKY
KRITICKÝCH BODŮ
včetně podrobného vysvětlení fungování celého systému
VYPRACOVÁNÍ
SANITAČNÍ PŘÍRUČKY
zahrnující podrobný popis sanitace provozovny včetně postupů a plánů sanitace
FORMULÁŘE vypracování veškerých potřebných formulářů dle typu provozu a případných požadavků objednavatele
VYPRACOVÁNÍ
PROVOZNÍHO ŘÁDU
s ohledem na konkrétní provoz a požadavky objednatele
KOORDINACI ZAVÁDĚNÍ
SYSTÉMU V PRAXI
včetně bezplatných konzultací a poradenství
ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ v oblasti HACCP a správné výrobní a hygienické praxe včetně kontrolních testů k prověření znalostí pracovníků
OVĚŘOVACÍ AUDIT nezávislé prověření funkčnosti systému 1x až 2x ročně dle dohody

KROMĚ TĚCHTO ČINNOSTÍ ZAJISTÍME:

 • vybavení provozoven teploměry a datalogery TESTO včetně kalibrací
 • ekologicky nezávadné čistící prostředky speciálně určené pro gastroprovoz

  PŘI ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ GARANTUJEME:

 • individuální přístup
 • vysokou úroveň a odbornost vypracované dokumentace
 • profesionalitu a zachování mlčenlivosti týkající se informací, které nejsou všeobecně známé

   
  © 2005 - 2014 HACCP Consulting