HACCP
Požární ochrana
Bezpečnost práce
Ostatní


PROČ MUSÍM MÍT ZAVEDENÝ SYSTÉM HACCP ?


Mnozí z vás si asi řeknou: „K čemu to vůbec je? Je to zase jen práce navíc a zbytečné papírování.“


           


Ale není to tak docela pravda. Zavedení systému kritických bodů je v první řadě dáno legislativou a jeho podstatou je výroba bezpečných potravin a tím i ochrana spotřebitelů, ale funkčním a dobře zavedeným systémem chráníte především vy sami sebe! Jak? Je to jednoduché. Pro názornost uvádíme příklad:

Vaši provozovnu navštíví host, který předtím snědl nějaký zkažený pokrm, buď u sebe doma nebo zakoupený jinde, objedná si nebo zakoupí u vás pokrm či výrobek, který zkonzumuje a po nějaké době se mu udělá špatně. Někdy hodně špatně. Co tento zákazník udělá? V lepším případě se tím nebude zabývat, pokud problém odezní rychle a bez následků, ale jsou i takoví zákazníci, kteří si to líbit nenechají a obrátí se na příslušné orgány státního dozoru s tím, že jste to právě vy, kdo uvádí do oběhu závadné potraviny.

Co bude následovat, si určitě představíte sami. Pokud ovšem máte zavedený, řádně vedený, funkční a tudíž doložitelný systém HACCP, je tzv. vyvinění se podstatně snazší, než když kontrolním orgánům budete tvrdit, že z jídla u vás to určitě není a navíc vám v boxech či v provozovně najdou „něco“, co tam být nemá. A zbytečná nepříjemnost je na světě!

Samozřejmě, že i u HACCP platí, že i sebelépe zavedený systém je k ničemu, pokud každý pracovník nezačne sám u sebe. Když někdo ignoruje základní hygienická pravidla, pak je tento systém opravdu pouze na papíře. Jde především o to, aby všichni zúčastnění pochopili, co se od nich požaduje.


           


Každý pracovník musí být informován o tom, CO, KDY, PROČ A JAK MÁ DĚLAT. Nezbytnou součástí je zavedení kontroly, např. formou supervize a ověřování systému, včetně provádění pravidelných interních auditů. Pokud tato určitá pravidla pracovníci akceptují a především je budou dodržovat v praxi, pak nebudou tento systém vnímat jako zbytečnou administrativu, ale naopak jako běžný a správný postup, jako součást správné výrobní a hygienické praxe a tedy i celého výrobního procesu, který zaručí výrobu nezávadných pokrmů. Koneckonců, pokud je systém funkční a ověřený v praxi, potom je tzv. "papírování" minimální.
Tedy hlavním úkolem je - práci si dobře zorganizovat a určité postupy dodržovat včetně pravidelného ověřování systému.


A o to tady v podstatě jde!


 
© 2005 - 2014 HACCP Consulting