HACCP
Požární ochrana
Bezpečnost práce
OstatníZMĚNA LEGISLATIVY


Nový Věstník MZE 2/2010 se týká
"Všeobecných požadavků na systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů
a podmínky pro jeho certifikaci
".

Cílem dokumentu je stanovit podmínky pro certifikaci systému na národní úrovni. Certifikace systému HACCP je dobrovolná činnost, kterou provozovatel potravinářského podniku dokazuje splnění požadavků určitého standardu nad obvyklý rámec vyžadovaný národní i evropskou legislativou. Cílem tohoto dokumentuje stanovit na národní úrovni podmínky pro certifikaci systému HACCP.

UPOZORNĚNÍ:
Tento dokument se nevztahuje na provozovny stravovacích služeb

podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

 
© 2005 - 2014 HACCP Consulting